PROBLEM WITH EARRINGS

¡Hola a todos de nuevo!

Este post esta dedicado  a aquellas que especialmente sufrimos el problema de ser alérgicas a la bisutería o no toleramos según que tipo  de materiales.

Yo desde que soy pequeña llevo pendientes pero siempre he tenido el problema que no puedo llevar nada en las orejas que sean  de níquel.

Ello me ha generado el problema de no encontrar los pendientes adecuados.

en mi caso si los pendientes son  de bisutería un picor excesivo  se da en mis orejas, aparecen granitos y se me hinchan.

En cambio, si los pendientes son  de oro o  de plata no me sucede nada.

Hace un tiempo quise volver a llevar pendientes pero debido  a este problema tenía que comprar unos que fuesen de oro o  de plata, ya que no quería gastarme una gran cantidad de dinero decidí optar por unos de bisutería utilizando el truco de impregnarlos de esmalte de uñas, este truco no funcionó ya que el efecto de no tolerancia regresó.

Inmediatamente los deseché; tiempo posterior en una tienda de mi pueblo llamada Falgás me aconsejaron utilizar unos que había sido fabricados de acero. decidí probarlos y hasta el momento los tolero así que una solución es adquirir unos de este metal contando con la ventaja de que son mas económicos que los de oro y plata.

sin embargo, podría haberme decantado por los de madera pero no  es mi estilo.


Hello everyone again!

This post is dedicated to those that especially hurts the problem of being allergic to jewelry or not tolerated according to which type of materials.

Since I was a child, I took earrings, I have always had the problem that I can not carry anything in their ears that are nickel.

This has caused the problem of not finding the right earrings.

in my case if earrings are costume jewellery an excessive itching occurs in my ears, Granites appear and they swell me.

On the other hand, if earrings are gold or silver not nothing happens to me.

Some time ago I wanted to wear earrings again but due to this problem I had to buy ones that were gold or silver, not wanting to spend a lot of money I decided to opt for a costume jewellery using the trick of impregnating Nail Polish, this trick did not work longer than the codes of tolerance did not return.

I immediately dismissed them; further time in one of my village shop called Falgas advised me to use ones which had been made of steel. I decided to try them and hata now tolerate them so one solution is to acquire some of this metal with the advantage that they are more economical than those of gold and silver.

However, it could have opted for the wood but it is not my style.


Hallo iedereen weer!

Dit bericht is gewijd aan die met name het probleem van being allergisch voor sieraden pijn doet of niet getolereerd volgens welke type van materialen.

Aangezien ik kleine ben nam oorbellen ik heb altijd het probleem dat ik om het even wat niet in hun oren die nikkel kan dragen.

Dit heeft geleid tot het probleem van het niet vinden van de juiste oorbellen.

in mijn geval als oorbellen FANTASIEJUWELEN een buitensporige jeuk treedt op in mijn oren zijn, graniet weergegeven en ze zwellen me.

Aan de andere kant, als oorbellen goud zijn of zilver niet niets gebeurt aan me.

Enige tijd geleden die ik wilde oorbellen dragen opnieuw maar vanwege dit probleem ik had om te kopen degenen die waren van goud of zilver, niet willen besteden een heleboel geld die heb ik besloten om te kiezen voor een kostuum juwelen met behulp van de truc van het impregneren van nagellak, deze truc werkte niet langer dan de codes van tolerantie niet terug.

Ik ontslagen onmiddellijk Verder adviseerde tijd in een van mijn dorp winkel genaamd Falgas me om te gebruiken die zijn gemaakt van staal. Ik besloot om te proberen hen en hata tolereren ze nu dus een oplossing is om te verwerven sommige van dit metaal met het voordeel dat ze voordeliger dan die van goud en zilver zijn.

Echter, het zou hebben gekozen voor het hout, maar het is niet mijn stijl.


Eso es todo por el momento. 

Pasad una buena semana.

Seguidme en mis redes sociales:

Instagram: Vero_pons

Twitter: @verovalde


That's all for the moment. 

Pass a good week.

Follow me on my social network:

Instagram: Vero_pons

Twitter: @verovalde


DAT is alles voor het moment. 

Een goede week doorgeven.

Volg mij op mijn sociaal netwerk:

Instagram: Vero_pons

Twitter: @verovalde